Skip to main content

Den akademiske verden har en vigtig plads af arbejdet med radon

By marts 24, 2021marts 29th, 2021Radonmåling

Inden for et afgrænset område som radon og radonmåling er global videnudveksling ofte en afgørende succesfaktor. Det er også en af årsagerne til, at Radonova har valgt en aktiv rolle i den akademiske verden. Når man deler studier og erfaringer, skaber man bedre forudsætninger for at arbejde effektivt for at reducere radons negative påvirkning af menneskers helbred.  

Radoneksperter på flere kontinenter gennemfører jævnligt studier og test, som deles i forskellige sammenhæng, fra videnskabelige tidsskrifter til webinarer og konferencer som European Radon Week. TraceRadon og RadonNorm er endnu et par eksempler på vigtige internationale radonprojekter. Den igangværende pandemi har betydet, at visse studier i marken er blevet udskudt. Samtidig fortsætter de fleste aktiviteter og sammenkomster og gennemføres i stedet online.

– Uanset om vi har en pandemi eller ej, har forskere, myndigheder og virksomheder et forum for at udveksle erfaringer og dele viden. Det arbejde bidrager også til at afdække, hvilke områder der kræver yderligere forskning og studier. Det kan også handle om at udvikle og indføre fælles målemetoder og standarder inden for radonmåling. Efter mere end 30 års erfaring med radonmåling ved vi, hvor vigtigt det er at tage hensyn til realistiske forhold, når man gennemfører studier. Det er sjældent nok kun at basere det på laboratoriemiljøet, kommenterer Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva, sekretær i European Radon Association (ERA).

– Vi ser også, hvordan forskning og studier kan fremme arbejdet med at øge præcisionen og pålideligheden i forskellige målemetoder, instrumenter og detektorer. De sammenlignende test kan også betyde en stor forskel, når vi og andre aktører udvikler nye metoder og værktøjer til radonmåling, afslutter José-Luis Gutiérrez Villanueva.

akademiske verden

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.