Skip to main content
Nyheder

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Med det forgangne år i bakspejlet har forhåbningerne om et godt nytår nok sjældent været større end nu. Længslen efter en mere normal hverdag er stor. Hvis vi alle hjælpes ad, ved vi, at den er på vej! Hos Radonova vil vi takke alle kunder og partnere for et godt samarbejde i 2020. Nu ser vi fremad og håber, at…
Thomas Chauvin
december 22, 2020
RadonMapProject
Nyheder

Radonova deltager i stort polsk uddannelsesprojekt

I Polen er der generelt en meget begrænset viden om radon sammenlignet med andre europæiske lande. Selvom befolkningens bevidsthed gradvis bliver bedre, er der få, der kender til effekterne af langvarig eksponering for radon. For at bidrage til øget viden og interesse for radon og videnskab deltager Radonovas Zuzanna Podgórska som ansvarlig for dele af et nyt stort uddannelsesprojekt. Projektet…
Thomas Chauvin
december 16, 2020
Nyheder

Radonovas radonmåling bedst i fransk referencetest

Radonova Laboratories har opnået særdeles gode resultater ved en komparativ referencetest udført af det statslige franske IRSN (institute de Radioprotection et sureté nucléaire). Radonova deltog med dosimeteret Radtrak2 og fik det bedste resultat blandt samtlige medvirkende virksomheder. Den aktuelle referencetest indebærer, at dosimetre eksponeres for forskellige niveauer af radon. Resultatet sammenlignes derefter med de officielle referenceværdier, der angives af IRSN.…
Thomas Chauvin
december 1, 2020
Arbejdspladsmåling: Sådan undgår du unødig ommåling
Arbejdsplads

Arbejdspladsmåling: Sådan undgår du unødig ommåling

Her i begyndelsen af sæsonen for radonmåling vil vi gerne give nogle tips til, hvordan du kan reducere risikoen for ommåling. Det første, man bør huske på, er at de høje udgifter til radonmåling af en arbejdsplads ligger, når man placerer og indhenter dosimetre. Udgifterne til radonkonsulenter ved eventuelle ommålinger skal også tages i betragtning. Ved eventuelle forhøjede værdier kan den…
Thomas Chauvin
november 17, 2020
Radonmåling

En kort introduktion til radonmåling

Dette er en kort beskrivelse af radonmåling: Hvad det er, og hvornår og hvordan det bruges. Den er udarbejdet med hjælp fra eksperterne i Radonovas radonlaboratorium. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere detaljerede oplysninger. Hvad er forskellen mellem traditionel radonmåling og måling med et dosimeter? Når man foretager en radonmåling, måles radonniveauet…
Thomas Chauvin
oktober 27, 2020
Radonmåling

Skal jeg være bekymret over radonniveauer, der nogle gange er høje?

Skal jeg være bekymret over radonniveauer, der nogle gange er høje? Radonindholdet i huse kan variere meget gennem et døgn, men også fra døgn til døgn. Men bemærk, at sundhedsrisiciene med radon først opstår, når man gennem 10-20 år udsættes for forhøjede niveauer af radon, hvilket i sidste ende kan medføre lungekræft. Man skal derfor ikke være bekymret over lejlighedsvis…
Thomas Chauvin
oktober 12, 2020
ArbejdspladsRadonmåling

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger?

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger? Den igangværende pandemi har ændret forudsætningerne for radonmålinger verden over. Den administrerende direktør for verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her ændringerne i branchen. Vigtigere end nogensinde at beskytte sine lunger Covid-19 har sat folkesundheden i centrum. Vi mærker på vores laboratorium, at interessen for at måle radon også er øget. Flere og flere…
Thomas Chauvin
september 29, 2020
De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen
ArbejdspladsRadonmåling

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen Her forsøger vi at give nogle overordnede svar på de mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen. Hvorfor skal man måle radon på arbejdspladsen? I øjeblikket har strålebeskyttelsesforordningen i Sverige fastsat et referenceniveau for radon på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) udtrykt som årlig gennemsnitlig aktivitetskoncentration. Det er på linje med den…
Thomas Chauvin
september 15, 2020
Radonmåling

Den ultimative guide til radoninstrumenter

Den ultimative guide til radoninstrumenter Denne guide beskriver, hvad du bør tænke på, når du vælger radoninstrumenter eller digitale radonmålere. Guiden henvender sig primært til radonkonsulenter og ejendomsejere. Til privatpersoner, der ønsker at måle radon i deres huse, anbefaler vi i stedet følgende guide. Sammenlignet med tidligere er der i dag mange instrumenter at vælge imellem. Priserne varierer meget, og…
Thomas Chauvin
august 31, 2020
Radonmåling

Radonovas nye software forenkler radonmåling i arbejdstiden

Som et led i arbejdet for at forenkle radonmålingen på arbejdspladser har Radonova udviklet en ny software. I kombination med radoninstrumenter gør den nye software det meget let at måle og analysere radonindholdet i arbejdstiden. – I takt med en stadig større efterspørgsel på akkrediterede langtidsmålinger på arbejdspladser har vi også oplevet en større efterspørgsel på at kunne måle radonindholdet…
Thomas Chauvin
august 18, 2020